STAVEBNÉ POSTUPY PRE BETÓNOVÉ PLATNE A DLAŽDICE

Jednoduchá inštruktáž pre správnu pokládku platní a dlaždíc.

Lepenie dlaždíc Leichtrein so Špecial lepiacou maltou
Lepenie platní Leichtrein s Lepiacou maltou
Lepenie platní Leichtrein do suchého betónu
Pokládka platní Leichtrein do pieskového lôžka
Pokládka platní na plastové terče
Špárovanie platní

STAVEBNÉ POSTUPY PRE PLATNE A DLAŽDICE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Lepenie platní z prírodného kameňa na Baumit Lepiacu maltu
Pokládka platní z oprírodného kameňa do suchého betónu
Pokládka platní z prírodného kameňa na platové terče
Čistenie betónových platní alebo platní z prírodného kameňa

STAVEBNÝ POSTUP PRE PLOTY A POŠTOVÚ SCHRÁNKU

Výstavba plotových tvaroviek a zabudovanej poštovej schránky
Predstavenie značky Häusler
Ako funguje technológia Leichtrein ?